Les tournois internes

15/5 NINARD M. Tournoi Interne 2003
30/1 RAAB MIchael 30/1 RAAB MIchael

30/2 SAMMUT F.

30/2 SAMMUT F. 30/2 SAMMUT F.
15/5 KRAUTH G. 15/2 DEBU F. 30/2 SAMMUT F.
30/3 TASI M.   15/3 ROBERT F.
30/2 CORNILLE A. 30/2 CORNILLE A. 30/2 CORNILLE A.  15/3 ROBERT F.
15/5 DIDELOT L. 15/5 DIDELOT L. 15/3 ROBERT F.
30 CHICHE JC    
1/8 FINALE 1/4 FINALE 1/2 FINALE FINALE VAINQUEUR
 
15/5 DIDELOT L. Tournoi Interne 2002
30/3 CHICHE JC. 15/5 DIDELOT L.

15/3 CLEMENT J. 15/5 DIDELOT L.
15/5 PERETTI H. 15/2 ROBERT F. 15/2 ROBERT F.
30/1 VERLEYEN P.  15/5 PERETTI H.  15/5 DEBU F.
15/5 DEBU F. 15/5 DEBU F.  15/5 DEBU F.
30/2 CORNILLE A. 15/5 DEBU F. 15/1 LOKOSSAI A.
1/8 FINALE 1/4 FINALE 1/2 FINALE FINALE VAINQUEUR
30/1 NINARD M. Tournoi Interne 2001
30/2 CORNILLE A. 30/2 CORNILLE A.

30/4 VERLEYEN P.

15/5 DIDELOT L. 30/2 CORNILLE A.
30 DEMALDENT JM 30 DEMALDENT JM 15/5 PERETTI H.
15/5 PERETTI H. 15/5 PERETTI H.
15/5 CLEMENT J. 15/5 CLEMENT J. 15/5 CLEMENT J. 15/5 PERETTI H.
30/2 POTTIER A. 15/5 MENARD O. 15/5 CLEMENT J.
15/4 DEBU F. 15/4 DEBU F.
15/5 PERETTI A. 15/5 PERETTI A.
30/2 CHIMIER P.
1/8 FINALE 1/4 FINALE 1/2 FINALE FINALE VAINQUEUR
30 PERETTI A. Tournoi Interne 2000
NC CHICHE JC 30 PERETTI A.

NC CHIMIER P.

15/4 MENARD O. 30 PERETTI A.
30/1 CORNILLE A. 30/1 CORNILLE A. 15/5 DEBU F.
15/5 DEBU F. 15/5 DEBU F.
30/1 POTTIER A. 30 KRAUTH G. 30 KRAUTH G. 15/5 DEBU F.
30/2 COURREGES G. 30/2 COURREGES G. 15/4 PERETTI H.
15/4 PERETTI H. 15/4 PERETTI H.
30/4 HIRIBARREN L. 30/4 HIRIBARREN L.
30/1 DEMALDENT JM
1/8 FINALE 1/4 FINALE 1/2 FINALE FINALE VAINQUEUR
30 PERETTI A. Tournoi Interne 1999
30/4 TASI M. 30 PERETTI A.

30/1 KRAUTH G.

30/1 KRAUTH G.
NC LAMOTHE C. 30/1 KRAUTH G. 15/5 MENARD O. 15/5 MENARD O.
30 DEMALDENT JM 30 DEMALDENT JM 30/1 CORNILLE A.
NC LEROY T. 30/1 CORNILLE A. 30/1 CORNILLE A.
30/1 CORNILLE A. 30/1 CORNILLE A. 15/3 PERETTI H.
30/2 AUDEBRAND M.
1/8 FINALE 1/4 FINALE 1/2 FINALE FINALE VAINQUEUR